Clases de sentencias lógicas en ABAP


OPERACIÓN A REALIZAR PALABRA CLAVE


Bifurcación IF / ELSE / ENDIF.

Bifurcación múltiple CASE / ENDCASE.

Repetición. DO / ENDDO.

Repetición. WHILE / ENDWHILE.

Desplaza SHIFT

Convertir a mayúsculas o minúsculas TRASLATE

Divide SPLIT

Longitud STRLEN1 visualización0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo