INGRESAR

REGISTRARSE
Buscador

Clases de sentencias lógicas en abap

2024-04-05

  • OPERACIóN A REALIZAR PALABRA CLAVE
  • Bifurcación IF / ELSE / ENDIF.
  • Bifurcación múltiple CASE / ENDCASE.
  • Repetición. DO / ENDDO.
  • Repetición. WHILE / ENDWHILE.
  • Desplaza SHIFT
  • Convertir a mayúsculas o minúsculas TRASLATE
  • Divide SPLIT
  • Longitud STRLEN